Obchodní podmínkyPROVOZNÍ PODMÍNKY

 1. Zrucnilide.cz je server zaměřený výhradně na inzerci služeb v oblasti práce pro domácnosti (úklid, údržba), údržbou rodinných nemovitostí, drobných domácích oprav, péčí o zahradu nebo domácí zvířata.

 2. Server Zrucnilide.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat nabídky a poptávky (inzeráty) služeb a vyhledávat je. Inzerují se nabídky soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 3. Inzerce je uživatelům poskytovány zdarma.

 4. Na Server Zrucnilide.cz je možné vkládat textové informace (dále jen data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, sdílet na sociální sítě a jinak s nimi dále pracovat.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu.

 6. Na serveru Zrucnilide.cz je zakázáno inzerovat, nabízet propagovat a zveřejňovat:

  • činnosti nesouvisející se zaměřením serveru
  • provizní systémy
  • práce s poplatkem předem
  • práce tanečnice, společnice konzumentky a hostesky v tuzemsku a zahraničí nebo erotickém průmyslu
  • exekuce, oddlužení
  • léky a potravinové doplňky
  • podporu nesnášenlivosti, urážky, hrubá slova a texty

 7. Vkládané inzeráty, nabídky musí obsahově dávat logický smysl a musí být bez zbytečných znaků, (nadměrné množství znaků za účelem zvýraznění textů).

 8. Inzeráty a nabídky mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Zrucnilide.cz nebo dobrými mravy. Nevhodné inzeráty a nabídky budou provozovatelem smazány bez upozornění zadavatele. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Zrucnilide.cz.

 10. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě může být automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

 11. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit, musí tak učinit sám a to kontaktováním technické podpory provozovatele (email) uvedené v zápatí webové stránky.

UŽIVATEL JEHO POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST

 1. Uživatelem služeb serveru Zrucnilide.cz je každá osoba, která server používá a při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto Podmínkám použití. Nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami vyhledává nebo reaguje na zveřejněnou nabídku služeb.

 2. Přistoupením k Podmínkám použití uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení jako celek.

 3. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

 4. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru Zrucnilide.cz mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

 5. Na serveru Zrucnilide.cz jsou zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.

 6. Služby serveru Zrucnilide.cz mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

 7. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb serveru Zrucnilide.cz. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů je nutné vyjádřit písemně na technickou podporu serveru Zrucnilide.cz.

 8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Zrucnilide.cz nabízí.

 9. Uživatel souhlasí s tím, že jím vložená data na stránky serveru Zrucnilide.cz jsou k dispozici provozovateli serveru a tento s nimi může volně nakládat bez informování uživatele.

 10. Uživatel bere na vědomí, že vložená data na stránky serveru Zrucnilide.cz jsou k dispozici ostatním uživatelům internetu. Ostatní uživatelé mohou tyto informace dál volně šířit a sdílet. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

PROVOZOVATEL

 1. Provozovatel serveru Zrucnilide.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru Zrucnilide.cz nebo propojených serverů či služeb.

 2. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 3. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím / prodávajícím a zájemci / kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených služeb / věcí.

 4. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek serveru Zrucnilide.cz třetí osobou.

 5. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Zrucnilide.cz ani za způsob jakým služby Zrucnilide.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

 6. Provozovatel může kdykoliv bez předešlého informování a souhlasu uživatelů tyto provozní podmínky změnit.

Tento web používá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že vaše cookie budou uloženy. Další informace o používání cookie